Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII IMPROWIZACJI

Jako Akademia Improwizacji szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających z serwisu https://akademiaimprowizacji.pl;
 2. osób, które śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram oraz wchodzą z nimi w interakcje;
 3. osób, które kontaktują się z Akademią Improwizacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 4. kandydatów na pracowników Akademii Improwizacji;
 5. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Akademii Improwizacji;
 6. subskrybentów naszego newslettera 

jest Akademia Improwizacji Artur Jóskowiak z siedzibą w Wilczycach, adres: ul. Polna 20A, 51-361 Wilczyce, posiadająca numer NIP 6222514814, (dalej jako “Akademia Improwizacji”, “my”, “nasze”, “nas”).

Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię Improwizacji prosimy kierować na adres e-mail akademiaimprowizacji@gmail.com lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. ul. Polna 20A, 51-361 Wilczyce z dopiskiem “RODO”.

KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz stronę internetową https://akademiaimprowizacji.pl;
 • śledzisz i wchodzisz w interakcje z naszymi kanałami w mediach społecznościowych;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu lub formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • odpowiadasz na oferty pracy w Akademii Improwizacji;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej, doradztwa lub konsultingu, wykonywania i dostarczania usług na naszą rzecz;
 • subskrybujesz nasz newsletter.

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://akademiaimprowizacji.pl;

 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • prowadzenie analizy statystyk korzystania z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej.

2. osoby, które śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram oraz wchodzą z nimi w interakcje:

 • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Akademii Improwizacji, w tym także w ramach zamkniętych grup dla użytkowników portalu Facebook służących do wymiany informacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem mediów społecznościowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tych mediów.

3. osoby, które kontaktują się z Akademią Improwizacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

4. kandydaci na pracowników Akademii Improwizacji:

 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji. 

5. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii Improwizacji):

 • kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej z Akademią Improwizacji.

6. subskrybenci naszego newslettera:

 • informowanie o udzielanych przez nas świadczeniach oraz budowanie pozytywnego wizerunku Akademii Improwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • marketing bezpośredni usług Akademii Improwizacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do realizowania subskrypcji naszego newslettera.

W przypadku: 

1.osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://akademiaimprowizacji.pl

– przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;

2. osób, które śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram oraz wchodzą z nimi w interakcje

– przetwarzamy: imię i nazwisko lub nick, inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz;

3.osób, które kontaktują się z Akademią Improwizacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

4. kandydatów na pracowników Akademii Improwizacji

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

5. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług na rzecz Akademii Improwizacji)

– przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

6. subskrybentów naszego newslettera

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://akademiaimprowizacji.pl:
 • informacje o Twoim adresie IP przechowujemy tak długo, ile trwa okres ich archiwizacji w logach serwera, na którym znajduje się nasza strona internetowa; 
 • informacje zawarte w plikach cookies przechowujemy zgodnie z okresami retencji zawartymi w tabeli, znajdującej się w sekcji PLIKI COOKIES Polityki.2. osoby, które śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram oraz wchodzą z nimi w interakcje:
 • dane niezbędne do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tych mediów przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszych profili lub wchodzisz z nimi w interakcje lub jesteś członkiem grupy stworzonej przez nas, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.

3. osoby, które kontaktują się z Akademią Improwizacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy lub tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

3. kandydaci na pracowników Akademii Improwizacji:

 • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.

4. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii Improwizacji)

 • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego;
 • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.

5. subskrybenci naszego newslettera:

 • dane niezbędne do realizowania subskrypcji newslettera przechowujemy do czasu cofnięcia Twojej zgody na jego otrzymywanie.

Ponadto Twoje dane osobowe możemy także przechowywać w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia. 

KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

1.osoby odwiedzające i korzystające ze strony internetowej https://akademiaimprowizacji.pl:

 • dostawcy usług i systemów IT, w tym dostawcy usług płatniczych realizowanych za pośrednictwem systemu Przelewy24, 
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Akademię Improwizacji w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

2. osoby, które śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram, oraz wchodzą z nimi w interakcje: 

 • operatorzy portali społecznościowych; 
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profili na portalach Facebook oraz Instagram,
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Akademię Improwizacji w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

3. osoby, które kontaktują się z Akademią Improwizacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:

 • operatorzy poczty elektronicznej;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej strony internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Akademię Improwizacji w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

4. kandydaci na pracowników Akademii Improwizacji:

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Akademię Improwizacji w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

5. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług na rzecz Akademii Improwizacji):

 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe na rzecz Akademii Improwizacji;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej Akademii Improwizacji;
 • doradcy prawni i konsultanci obsługujący Akademię Improwizacji w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;

6. subskrybenci naszego newslettera:

 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do wysyłki newslettera.

Ponieważ korzystamy z usług PayPro S.A. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane przez ten podmiot. W tym zakresie, zastosowanie znajduje regulamin, klauzula informacyjna oraz polityka plików cookies serwisu Przelewy24, prowadzonego przez PayPro S.A. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

Ponieważ korzystamy z usług Google Ireland Limited oraz Meta Platforms Ireland Limited do celów naszej wewnętrznej komunikacji, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez te podmioty poza Europejski Obszar Gospodarczy na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 lit. c RODO). Przesyłając nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na ich transfer do państwa trzeciego. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania danych poza EOG należy kierować bezpośrednio do tych podmiotów. Więcej informacji znajdziesz tutaj:

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

 • usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Akademii Improwizacji (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: akademiaimprowizacji@gmail.com lub w formie pisemnej na nasz adres, tj. ul. Koszykarska 8A/28, 54-134 Wrocław. 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą profile Akademii Improwizacji na portalach Facebook i Instagram oraz wchodzą z nimi w interakcje, w szczególności poprzez dołączenie do zamkniętych grup stworzonych przez nas, w ramach których dzielimy się z Tobą różnymi informacjami. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez poszczególne portale znajdziesz pod poniższym linkiem:

PLIKI COOKIES 

Na naszej stronie internetowej https://akademiaimprowizacji.pl korzystamy z technologii plików cookies („ciasteczka”). 

Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Pliki cookies, które używamy można podzielić na 2 kategorie:

 • pliki niezbędne, które umożliwiają korzystanie ze strony internetowej poprzez zapewnienie zastosowania jej podstawowych funkcji, takich jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny;
 • pliki dotyczące preferencji, które umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie informacji, które zmieniają sposób działania lub wygląd strony internetowej, np. preferowany język lub region, w którym użytkownik się znajduje.
Rodzaj plików cookies Nazwa Okres przechowywania
niezbędne  PHPSESSID w czasie trwania sesji 
dotyczące preferencji pmpro_visit w czasie trwania sesji 

Zapisywanie plików cookies możesz wyłączyć bezpośrednio na urządzeniu wykorzystywanym do połączenia z naszą stroną internetową, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki:

Informacje dotyczące konfigurowania i usuwania plików cookies w innych przeglądarkach internetowych znajdziesz na stronach ich producentów. 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki Prywatności Akademii Improwizacji mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej stronie internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 

Polityka obowiązuje od dnia 26.10.2022.