Kontakt

Kontakt bezpośredni

Artur Jóskowiak

akademiaimprowizacji@gmail.com
+48 781 728 231

ul. Braniborska 2/10 p. 320, 11-400 Wrocław
NIP 622-25-14-814

Wskazówki dojazdu